Загвіздянська сільська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення сільської ради №662 «Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Загвіздянської сільської ради на 2023-2024 роки»

Кількість переглядів: 86
Скликання: VIII скликання
Сесія: 22 сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 23.12.2022
Номер документу: 662
Назва документу: Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Загвіздянської сільської ради на 2023-2024 роки
Прикріплені файли:

                                                             

Україна

Загвіздянська сільська рада

Івано-Франківського району             Івано-Франківської області

22 сесія восьмого демократичного скликання

 

Рішення

від 23.12.2022 року                             №662                                           с. Загвіздя

Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Загвіздянської сільської ради на 2023-2024 роки

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я України по реформуванню первинної ланки надання медичної допомоги, Загвіздянська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.       Затвердити Програму Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Загвіздянської сільської ради на 2023-2024 роки

2.       Додаток 1 є невід’ємною частиною цього рішення

3.       Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку села(голова Христан Т.В.).

 

 

 

Сільський голова                                                    Володимир Ружанський

 

 

 

Додаток 1

до рішення 22 сесії від 23.12.2022 №662

"Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Загвіздянської сільської ради на 2023-2024 роки"

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку первинної

медико-санітарної допомоги

на засадах сімейної медицини

Загвіздянської сільської ради

на 2023-2024роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

Розвитку  первинної   медико – санітарної  допомоги на засадах сімейної медицини   Загвіздянської сільської ради на 2023-2024 роки»

___________________________________________________

(назваи Програми)

 

 

 

Розробник Програми,                       Стасюк М.Ю.                 _________

                                  (П.І.Б.)                           (підпис)

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

Начальник відділу                  Христан Т.В.            _________      

Бухгалтерського обліку
і звітності
                                           (П.І.Б.)                  (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обгрунтування  доцільності її розроблення

 

          Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі в повному обсязі.

          За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток та вдосконалення  первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

          У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

          Первинна медико-санітарна допомога на засадах загальної практики сімейної медицини є на сьогодні основою  амбулаторної допомоги, тому  розвиток та вдосконалення  первинної медико-санітарної допомоги  є єдиним шляхом покращення діяльності системи охорони здоров’я.

          Протягом багатьох років на утримання закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з державного бюджету для охорони здоров’я, що, незважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення зазначених закладів, є вкрай недостатньо.

          Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

Враховуючи вище викладене, є нагальна потреба у створенні  Програми «Розвиток  первинної   медико – санітарної  допомоги на засадах сімейної в Загвіздянській сільській раді на 2023-2024 роки» з розширеним спектром заходів, що стосуються покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення на первинному рівні, збереження здоров’я населення Загвіздянської ТГ, попередження захворюваності, зниження смертності та інвалідності.

         Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно - цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством для вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги

 

 

 

 

 

 

Мета програми

          Метою  програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Загвіздянської сільської ради є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

          Для розв’язання проблеми необхідно:

- забезпечити постійну доступність населення до первинної медико-санітарної допомоги; розробити дієві алгоритми діяльності структурних підрозділів; маршрути руху пацієнтів; стандартні операційні процедури при виникненні невідкладних станів;

- провести перегляд табелів оснащення структурних підрозділів КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради з поступовим забезпеченням їх медичним сучасним енергоефективним обладнанням та спеціалізованими автотранспортними засобами згідно рекомендованих нормативів.

- впровадити в діяльність КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради стандарти первинної медико-санітарної допомоги та критерії оцінки її діяльності;

- удосконалити систему рейтингових показників, що характеризують якість роботи медичних працівників та порядок їх систематизації, що в подальшому буде використано для впровадження місцевих матеріальних стимулів для медичних працівників;

- завершити впровадження в діяльність КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради електронної системи ведення медичної документації, створення електронного реєстру пацієнтів, збору та обробки статистичної інформації та їх програмне забезпечення;

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва та партнерства з метою вивчення та запровадження в діяльність КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради кращого світового досвіду організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

- інформувати громадськість про доцільність змін у діяльності  охорони здоров’я.

 

 

Правові аспекти

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини  Загвіздянської сільськоїради на 2023-2024 роки (далі – програма ) розроблена КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради на виконання Закону України від 07.07.2011 року №3611- VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»,ст. 307, Наказу Міністерства охорони здоров’я України №148 від 26.01.2018 року «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу» та з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення району у первинній медико-санітарній  допомозі, Методичних рекомендацій робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань реформування медичної галузі в умовах децентралізації.

Фінансове забезпечення Програми

          Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми з сільського бюджету визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів на підставі затвердженого табеля оснащення ФП, амбулаторії та КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради, а також затвердженого кошторису доходів та видатків. Для забезпечення реалізації заходів Програми передбачається в установленому законодавством порядку залучення благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантових та інвестиційних коштів неурядових громадських організацій.

 

                        Шляхи та способи виконання Програми

Оптимальним шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є :

  • Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, а саме продовження капітальних та поточних ремонтів закладів первинної ланки;
  • Забезпечення амбулаторій сімейної медицини санітарним автотранспортом (легкові автомобілі) та їх ремонтів.
  • Покращення ситуації із кадрового забезпечення.
  • Удосконалення системи профілактичних заходів, диспансерного нагляду за хворими, проведення якісних профілактичних оглядів дитячого та дорослого населення.
  • Покращення фінансового забезпечення первинної ланки галузі охорони здоров’я, в т.ч. шляхом залучення позабюджетних коштів та із різних джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.
  • Покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами.
  • Покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів.

 

Очікувані результати виконання Програми:

          Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи закладу охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

- сформувати доступну та дієву систему надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги.

- створити умови для створення належних фінансових, професійних, соціально-побутових умов для залучення молодих спеціалістів з медичною освітою.

 

 

Механізм управління та здійснення контролю за

 виконанням Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме Виконавчий комітет Загвіздянської сільської ради з наданням відповідної інформації.

КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради щороку звітуватиме перед Загвіздянською сільською радою про хід виконання Програми.

 

Перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, обсягів та джерел фінансування

 

          Програма розрахована на 2,3 роки, має 2 завдання, які направлені на виконання заходів програми адаптованих до рівня потреб та можливостей громади, реалізація програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичних закладів первинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках діяльності (підпрограм).

 

Завдання №1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання.

Напрямки (заходи) виконання:

1. Кадрове забезпечення.

2.Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда здорового способу життя.

3. Протидія захворюванню на туберкульоз.

4. Профілактика інфекційних захворювань.

5.Профілактика, діагностика та лікування цукрового та нецукрового діабету.

6.Профілактика, діагностика та лікування онкологічних хвороб.

7.Лікування пільгових категорій  населення та забезпечення централізованого підвезення хворих нефрологічного профілю до місць проведення гемодіалізу.

8.Лікування хворих на психічні та орфанні захворювання

 

Завдання №2. Поліпшення матеріально – технічної бази структурних підрозділів КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради:

  1. Розвиток інформаційних технологій.
  2. Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту.

 

 

Реалізація завдань Програми

 

Завдання №1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

                         Захід № 1 «Кадрове забезпечення»

Щорічно забезпечується професійна підготовка кадрів (курси підвищення кваліфікації, семінари, конференції).

Захід №2 «Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, пропаганда  здорового способу життя»

      Хвороби системи кровообігу в загальній захворюваності дорослого населення займають 40%. Серед них 1 місце належить артеріальній гіпертензії (далі АГ)  - 51 %, на 2 місці ішемічна хвороба серця (ІХС) – 36%.

       Особливої уваги заслуговує той факт, що 60% пацієнтів з АГ – це особи працездатного віку, корекція артеріального тиску у яких, зводить до мінімуму ускладнення АГ.

       Близько двох третин дорослого населення має ризик розвитку артеріальної гіпертонії: спадковість, психоемоційні навантаження, паління, незбалансоване харчування (надмірне вживання солі, насичених жирів), зловживання алкоголем, зайва маса тіла і малорухливий спосіб життя, АГ, нелікована тривалий час, безповоротно змінює судини серця, головного мозку, нирок, сітківку ока, впливаючи на функції цих органів – у 3-4 рази частіше розвивається ішемічна хвороба серця і в 7 разів частіше – порушення мозкового кровообігу.

Аналіз загальної смертності населення свідчить, що 66 % становить смертність від хвороб системи кровообігу, що  зумовлено в основному двома причинами: ішемічною хворобою серця (ІХС) і цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ).

 Щорічно зростає кількість ускладнень АГ, в т. ч. інфарктів та інсультів.

      Виконання даного заходу дасть змогу:

- зменшити кількість ускладнення АГ , таких як інфаркти та інсульти;

-  покращити ранню діагностику інфарктів та інсультів;

- знизити інвалідність та передчасну смертність від АГ та ІХС;

- забезпечити населення гіпотензивними лікарськими засобами на пільгових умовах.

 

Захід № 3 «Протидія захворюванню на туберкульоз»

В Загвіздянській ОТГ є непоодинокі випадки захворювання на туберкульоз.

         Особливу небезпеку становить мультирезистентний туберкульозу,  який є невиліковним через відсутність достатньої кількості лікарських засобів та не чутливість до нього мікобактерії туберкульозу. Як правило, така форма поєднана з ВІЛ – інфекцією.

          Головною метою прийняття даного заходу є раннє виявлення туберкульозу, своєчасна ізоляція і стаціонарне лікування хворих, а також  адекватне контрольоване амбулаторне лікування, здійснення заходів з попередження розвитку даної соціальної хвороби, проведення заходів в тубвогнищах.

                  

Захід № 4 «Профілактика інфекційних захворювань»

            Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності в усьому світі. Окремі з інфекційних хвороб, такі як краснуха та вірусний гепатит В, грип викликають  більшість вроджених аномалій та вад розвитку плоду.  Епідемія грипу Н1 N1(Каліфорнія) за останні роки викликає велику кількість ускладнень, таких як  важкі пневмонії, що іноді приводять до блискавичних смертельних випадків.

         Епідемією ХХІ сторіччя вважається ВІЛ – інфекція та СНІД. Питання протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. Для позитивного вирішення питання профілактики та лікування ВІЛ-інфекції необхідно забезпечити населення якісними та доступними послугами з діагностики, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ.

          В Україні законодавством передбачено 10 обов’язкових щеплень проти керованої групи інфекції. Досягнення  достатнього прошарку імунізованих осіб гарантує  відсутність циркуляції збудника на території району.

       Метою прийняття даного заходу є забезпечення епідемічного благополуччя населення територіальної громади, району шляхом проведення імунізації, направленої на зниження рівня захворюваності на інфекції, які керуються засобами специфічної  профілактики, а також забезпечення профілактики, діагностики і лікування грипу, ГРВІ та ВІЛ-інфекції.

 

Захід № 5  «Цукровий та нецукровий діабети»

          Цукровий діабет є неінфекційною епідемією XXI століття. Щороку в  межах громади виявляється близько 80 нових випадків цукрового діабету. За статистикою на кожного виявленого хворого є 10 незареєстрованих, які і не здогадуються про наявну хворобу. Станом на 01.07.2018 р на диспансерному обліку перебуває 1891 осіб хворих на цукровий діабет, в тому числі 44 особи з  цукровим діабетом 1-го типу. Зареєстровано 8 дітей хворих на цукровий діабет, із яких 8 дітей користується інсуліновими помпами.

         Враховуючи, що цукровий діабет є причиною враження судин серця, нирок, кінцівок, очей і викликає такі ускладнення як інфаркти, інсульти, сліпоту, гангрену, ниркову недостатність, рання діагностика та адекватне лікування є вкрай актуальним та важливим.

         Метою заходу є забезпечення ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень, проведення профілактики цукрового діабету 2 типу, забезпечення хворих на цукровий діабет таблетованимицукрознижуючими препаратами за пільговими рецептами сімейних лікарів.

         Забезпечення хворих на нецукровий діабет ліками за пільговими рецептами сімейних лікарів здійснюється  при відсутності централізованої поставки лікарських засобів.

 

Захід № 6 «Профілактика, діагностика та лікування онкологічних хвороб»

 

       Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально – економічних проблем.  Щороку виявляється більше 160 первинних випадків онкологічних захворювань. Протягом життя кожен 3-й чоловік та кожна 5 жінка може захворіти на рак. Рак за причиною смерті  поступається лише серцево-судинним захворюванням, причому кожен 3-й померлий від раку – особа працездатного віку.

        Разом з тим, є велика кількість хвороб, так званих передраків,  своєчасне виявлення і лікування яких, може значно знизити і попередити онкохвороби. Цитологічний скринінг жіночого населення  може звести до мінімуму виникнення раку шийки матки.

       Метою прийняття заходу являється здійснення заходів з профілактики та раннього виявлення онкологічних і передракових захворювань, зменшення кількості інвалідів внаслідок онкохвороб, продовження тривалості та якості  життя онкологічних хворих.

 

Захід № 7 «Лікування пільгових категорій  населення та забезпечення централізованого підвезення хворих нефрологічного профілю до місць проведення гемодіалізу»

          Постанова КМУ від 17.08.1998 № 1303  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», постанова КМУ від 26.08.2015 року №759 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 17.07.1998 року № 1303 та наказ МОЗУ від 20.04.2014 р. №241 « Про організацію забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та іншими засобами», Постанови КМУ від 31.03.2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворюваннями лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного лікування», передбачають пільгове лікування визначених категорій хворих. Забезпечення пільговими медикаментами для амбулаторного лікування регулює Постанова КМУ №180 від 16.03.2017 року, із змінами затвердженими Постановою КМУ №547 від 4.07.2017 року , яка затверджує «Національний перелік лікарських засобів, які дозволено закуповувати закладам охорони здоров’я за кошти місцевого або державного бюджету».

          У зв’язку з хронічним недофінансуванням галузі охорони здоров’я на виконання вищевказаних Постанов виділяється з місцевого бюджету 36% від потреби. Метою заходу є забезпечення визначеної категорії хворих амбулаторним лікуванням на пільгових умовах максимально від можливостей місцевого бюджету.

 

Захід № 8 «Лікування хворих на психічіні та орфанні захворювання»

 

Важливим питанням є забезпечення хворих на психічні та поведінкові роз­лади (шизофренія, епілепсія, психопатія та ін.) лікарськими засоби, що застосовуються у лікуванні розладів психіки та поведінки, в т.ч. які містять наркотичні речовини.

Орфанні захворювання виникають через генетичні відхилення. Це смертельно небезпечні хвороби, які можуть швидко прогресувати, призводити до інвалідності та смерті. 50% людей, які страждають орфанними захворюваннями – діти.

        Велика роль в лікуванні орфанних хвороб відводиться державі. Сьогодні питання органних захворювань закріплено на законодавчому рівні. В нашій країні зараз є перелік цих захворювань внесено 294 діагнози. Туди входить і бульознийепідермоліз, дистрофічна форма.

         Враховуючи невиліковність даного генетичного захворювання, хворий потребує щоденного вживання лікарських засобів, використання засобів медичного призначення  та вживання спеціального дієтичного харчування.

 

Метою заходу є: щоденно та по життєво для поліпшення здоров’я та соціального стану надання їм діагностичної, лікувальної та соціальної допомоги, забезпечення на пільгових умовах максимально від можливостей місцевого бюджету;

 

 

 

Завдання №2. Поліпшення матеріально – технічної бази структурних підрозділів КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради

Захід 1. «Розвиток інформаційних технологій»

          Ефективне інформаційне забезпечення медицини є однією з важливих передумов її якості на всіх етапах від первинного огляду в амбулаторії до спеціалізованої допомоги в профільних закладах з наданням телемедичних консультацій.

      Відповідно до концепції державної політики інформатизації охорони здоров’я  необхідно впровадити  інформатизацію лікувально-діагностичного процесу структурних підрозділів КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради з використанням медичних інформаційних систем (далі - МІС).

      Необхідно створити єдиний інформаційний простір охорони здоров’я, для чого має бути забезпечено достатній розвиток МІС усіх рівнів, які мають бути взаємопов’язані і взаємосумісні. Автоматизованим робочим місцем має бути забезпечений кожний сімейний лікар і медична сестра, кожний ФП.

 

  Заходи, передбачені Програмою, дозволять:

- реалізувати створення загальної інформаційно-аналітичної медичної системи інтегрованого збору та обробки інформаційних потоків задекларованих напрямів, обмін статистичними даними для отримання достовірної інформації на всіх рівнях охорони здоров'я, тощо; 

- підвищити ефективність планування в системі охорони здоров'я громади шляхом моніторингу медичного забезпечення населення окремих територіальних одиниць та конкретних закладів, у тому числі підвищення рівня контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів закладів охорони здоров'я громади.

- завершити створення локальної інформаційної сітки з метою подальшого формування реєстрів пацієнтів та укладених контрактів «лікар – пацієнт».

 

Захід 2. «Придбання медичного обладнання, інструментарію, санітарного автотранспорту»

 

        Забезпечення структурних підрозділів КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради медичним обладнанням, автомобілями, інструментарієм перебуває на рівні 70% від затвердженого табеля оснащення. Крім цього, більша половина медичного обладнання та санітарного автотранспорту підлягає оновленню, а існуюче обладнання - проведенню щорічної повірки і поточних ремонтів з метою якісних параметрів роботи.

           Згідно нормативних документів санітарним автомобілем повинен забезпечуватись кожний сімейний лікар, а також в КНП ЦПМСД Загвіздянської сільської ради має бути санітарний автомобіль з ношами для транспортування хворих.

          Мета даного заходу - покращення забезпечення структурних підрозділів закладу сучасним медичним обладнанням, інструментарієм та  санітарним автотранспортом у відповідності до табеля оснащення, що дасть можливість покращити якість та доступність кваліфікованої медичної допомоги первинного рівня до населення територіальної громади.

 

 

 

 

Cільський голова                                                Володимир  Ружанський

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора