Загвіздянська сільська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

бюджет 2020


 

Україна

Загвіздянська сільська рада

ОБ’єднаної територіальної громади

Тисменицького району             Івано-Франківської області

ХІІ сесія VІІ демократичного скликання

 

Рішення

 

від 20.12.2019 року                                                  с. Загвіздя

 

Про сільський бюджет  на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", сесія Загвіздянської сільської ради об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

– доходи бюджету громади  в сумі 40 645 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –39 790 100 гривень, доходи спеціального фонду сільського  бюджету –855  000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки бюджету громади  в сумі  40 645 100  гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  –34 860 00 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету –  5 785 100 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 4 930 100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету – 4 930 100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 16 000 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

Надати право сільській раді об’єднаної територіальної громади  (В.Ружанський ) відповідно до рішення постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів та податків (Т.Христан) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків сільського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 072 933 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є сільська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до бюджету громади в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл голові громади (В.Ружанському) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів (Т.Христан) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

 11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові громади  (В.Ружанському) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.   Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання бюджету громади  здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

14. Надати право сільській раді об’єднаної територіальної громади                             (В.Ружанському) за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів (Т.Христан) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування сільського бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

15. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Ружанського В.В. і постійну комісію сільської  ради з питань бюджету, фінансів (Т.Христан).

 

Сільський голова                                                                   В.В. Ружанський

https://rada.info/upload/users_files/04356219/156d42858d6191953eddbab2ebe78980.xls

https://rada.info/upload/users_files/04356219/176c5e0a618b8ffc5fcef7454fbb22b4.xls

https://rada.info/upload/users_files/04356219/c20c8f52b2de6a9cfbf157b7d4ce275a.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04356219/4375b2823caa058b055751b4118264ff.doc

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора