Загвіздянська сільська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про внесення змін в Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади

Дата: 25.01.2019 08:35
Кількість переглядів: 844


проект

Україна

Загвіздянська сільська рада

ОБ’єднаної територіальної громади

Тисменицького району             Івано-Франківської області

VI сесія VІІ демократичного скликання

 

від _____.2019 року                                                  с. Загвіздя

 

Про внесення змін в Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади

 

З метою залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади, відповідно до статей 30 та 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  №23-11/6294/0/6-11 від 22.07.2011 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №____ від _____ 2019р.), сесія Загвіздянської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади, доповнивши  пункт 2.3. Розділу 2 «Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади» підпунктом 2.3.5 в такій редакції :

«2.3.5. Виходячи зі значимості об’єкту будівництва (реконструкції) для соціально-економічного розвитку села величина пайової участі для замовника такого будівництва (реконструкції) в кожному окремому випадку визначається на підставі рішення сесії Загвіздянської сільської ради об'єднаної територіальної громади, яким затверджується відповідний договір про пайову участь».

2. В іншій частині Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади залишити без змін.

3. Затвердити аналіз регуляторного впливу результативності регуляторного акта «Про внесення змін в Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади» (Додаток 1).

4. Відділу земельних відносин, екології та комунальної власності виконавчого комітету Загвіздянської сільської ради об'єднаної територіальної громади опублікувати дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному Загвіздянської сільської ради об'єднаної територіальної громади.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, екології та комунальної власності (Дубницький Р.М.),  постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку села (Христан Т.В.), постійну депутатську комісію з питань АПК, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища (Кардаш П.В.).

 

Сільський голова                                                                   В.В. Ружанський

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Затверджено рішенням VІ сесії

VII демократичного скликання

Від _________ року

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Загвіздянської сільської ради об'єднаної територіальної громади «Про внесення змін в Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення міської ради  «Про внесення змін Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мукачева», як регуляторного акту.

Назва регуляторного акта: рішення  ___ сесії сільської ради «Про внесення змін в Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади»

Регуляторний орган: Загвіздянська сільська рада об'єднаної територіальної громади.

Відповідальна особа:  Дубницький Роман Михайлович     

 Контактний телефон:  44-2-38

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом державного регулювання

Розвиток інфраструктури міста вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням  її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво  (реконструкція ) об’єктів житлово-комунального господарства, проведення робіт із благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на територій громади дасть можливість компенсувати  витрати бюджету  міської ради на відтворення інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території міста.

У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  статтею 40  якого, передбачається, що кожен  замовник, який веде будівництво повинен прийняти участь у створенні і розвитку  інфраструктури населених пунктів, виникла необхідність прийняття порядку щодо врегулювання  механізму  залучення коштів замовників у створенні та розвитку  інфраструктури громади.

Статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначається, що замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта  містобудування у населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту, крім випадків, означених в частині четвертій цієї статті.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, який наділений відповідними повноваженнями, відповідно до встановленого згідно з Законом № 3038 порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту, у своєму рішенні щодо надання замовнику будівництва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні такого замовника, або у рішенні про відведення замовнику будівництва відповідної земельної ділянки під забудову в обов’язковому порядку обумовлює питання відносно зобов’язань такого замовника щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Але, даною статтею не визначено чіткий механізм залучення коштів замовників, розрахунок розміру пайової участі, строки сплати пайової участі.

Метою означеного регуляторного акту є :

 • забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єкта інвестиційної діяльності на території громади;
 • реалізація державної політики у сфері планування і забудови територій;
 • забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури громади;
 • комплексний підхід до розподілу коштів замовників, з метою забезпечення доцільного їх використання у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;
 • комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території громади;
 • застосування єдиного підходу  до розрахунку пайової участі,
 • чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інфраструктури громади.

Впровадження цього рішення  буде сприяти створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання з врахуванням значимості об’єкту будівництва (реконструкції) для соціально-економічного розвитку громади.

 

 1. Цілі державного регулювання

Метою цього регулювання є удосконалення  діючого механізму надходжень та використання залучених коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток  інфраструктури громади. Реалізація мети передбачає встановлення  наступних цілей :

 • визначення  методики розрахунку внесків замовників будівництва за одержання вихідних даних на проектування будівельних робіт;
 • уповноваження  виконкому  щодо контролю за своєчасністю і повнотою надходжень  та укладення договорів про пайову участь замовників будівництва в соціально-економічному розвитку громади;
 • сприяння швидким темпам розвитку інфраструктури громади;
 • забезпечення благоустрою громади на належному рівні;
 • залучення інвесторів в економіку громади.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

Виходячи із чинного законодавства України альтернативного підходу, ніж нормативне врегулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів замовників для розвитку інфраструктури громади не існує.

Затвердження обраного способу регулювання - забезпечує цілі регулювання порядку залучення коштів замовників будівництва для пайової участі в розвитку інфраструктури громади:

 • залучення інвесторів в економіку громади;
 • забезпечує виконання вимог діючого законодавства щодо граничного розміру залучення коштів забудовників;
 • забезпечує механізм врегулювання відносин між виконавчими органами сільської ради щодо залучення та використання зазначених  коштів;
 • забезпечує залучення громади у вирішенні основних питань щодо соціально-економічного розвитку.

 

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Механізмом досягнення цілей регулювання є :

 • забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єкта інвестиційної діяльності на території громади;
 • введення правового порядку залучення та використання коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва для розвитку  інфраструктури;
 • делегування  виконавчим органам ради права для здійснення повноважень щодо участі в процесі залучення  і використання зазначених коштів;
 • врегулювання взаємовідносин із замовниками будівництва на договірних умовах;

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування  в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Залучення інвесторів до пайової участі у розвитку інфраструктури дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти значному розвитку інфраструктури по всій території громади.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування сплати інвестиційного внеску.

Впровадження порядку залучення коштів інвесторів (замовників) , що залучаються для розвитку інфраструктури громади забезпечить  впровадження прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків замовників та дозволить забезпечити відтворення  інфраструктури громади.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття

запропонованого регуляторного акту

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єкта інвестиційної діяльності на території громади;

Вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури громади

 

Субєкти господарювання

Право реалізувати свій проект будівництва на території громади

Сплата інвестиційного внеску

Населення

Покращання рівні життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку громади

 

Впровадження в життя цього рішення, у разі його прийняття, не буде потребувати коштів із сільського бюджету.

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни до чинного законодавства України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.

 

7.. Строк чинності регуляторного акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

Прогнозованими значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть :

 • розмір надходжень до сільського бюджету ;
 • кількість суб’єктів господарювання, що залучаються для створення і розвитку інфраструктури  громади.
 • формуванню сприятливого інвестиційного середовища на території громади (створення додаткових робочих місць)

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено відділом земельних відносин, екології та комунальної власності спільно з відділом фінансового планування через три місяці після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження – не пізніше двох років з моменту прийняття регуляторного акта.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Секретар ради                                                                    Д.Шкаврітко

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора