Загвіздянська сільська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Для власників великої рогатої худоби, кіз, фермерських угідь ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції

Дата: 04.04.2024 10:18
Кількість переглядів: 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 202
2 р. № 918

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та
іншим виробникам сільськогосподарської продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції” (далі — бюджетні кошти), що надаються з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі — Укрдержфонд) та його регіональні відділення.

3. Отримувачами бюджетних коштів є фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції (далі — отримувачі).

4. Для отримання бюджетних коштів відомості про отримувача повинні бути внесені до Державного аграрного реєстру.

Отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або мати у власності від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

У разі коли земельна ділянка, що перебуває у власності/оренді отримувача, передана ним у користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на отримання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар.

5. Бюджетні кошти надаються для надання підтримки за такими напрямами:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Отримувач може скористатися одноразово одним із визначених у цьому пункті напрямів.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами, передбаченими цим пунктом, затверджується Мінагрополітики.

6. Заявка на отримання бюджетних коштів подається через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру отримувачами:

громадянами України, юридичними особами, засновниками яких є виключно фізичні особи — громадяни України; 

стосовно яких не застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не притягалися до кримінальної відповідальності та/або не мають незняту чи непогашену судимість, та/або не перебувають в розшуку;

до яких не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

які станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;

які не мають заборгованості перед бюджетом;

які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

керівники та/або бенефіціарні власники яких не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Форму заявки затверджує Мінагрополітики.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у заявці, несе отримувач.

7. Бюджетні кошти надаються отримувачам:

бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності — у розмірі 3100 гривень на 1 гектар, але не більше 372 000 гривень для одного отримувача;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, — у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше 530 000 гривень для одного отримувача.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру — 15 листопада поточного року.

За напрямом отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності отримувачем разом із заявкою програмними засобами Державного аграрного реєстру вносяться відомості про площі посівів сільськогосподарських культур та насаджень плодово-ягідних культур, хмелю і винограду.

У разі використання бюджетних коштів у повному обсязі заявки не реєструються.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Укрдержфонд перевіряє подані заявки та відомості про отримувача, які містяться в Державному аграрному реєстрі, на відповідність вимогам цього Порядку, визначає обсяг бюджетних коштів за кожним отримувачем в межах бюджетних асигнувань, щомісяця програмними засобами Державного аграрного реєстру формує переліки отримувачів у розрізі напрямів про нарахування сум бюджетних коштів з урахуванням черговості подання заявок та подає їх до 10 числа місяця, що настає за звітним, Мінагрополітики.

На підставі наданих Укрдержфондом переліків отримувачів про нарахування сум бюджетних коштів у розрізі напрямів Мінагрополітики протягом 10 робочих днів затверджує пропорційний розподіл бюджетних коштів за кожним отримувачем в межах бюджетних асигнувань, про що робить відмітку в Державному аграрному реєстрі та спрямовує їх протягом п’яти робочих днів з дати затвердження до Укрдержфонду. 

Укрдержфонд за допомогою Державного аграрного реєстру повідомляє отримувачу про погодження або відмову у погодженні поданої заявки із зазначенням причин відмови та у разі погодження укладає з отримувачами договори про надання бюджетних коштів і протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки отримувачів, про що інформує Мінагрополітики протягом двох робочих днів.

8. Укрдержфонд надсилає до 15 січня наступного бюджетного періоду до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.

9. Сума бюджетних коштів, що надаються протягом одного бюджетного періоду отримувачам та пов’язаним із ними особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України за напрямами, передбаченими пунктом 5 цього Порядку, не може перевищувати 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

12. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Мінагрополітики після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників із результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора